ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ελενα Ορφανού

Τα παιδιά δεν είναι ενήλικες σε μικρό μέγεθος. Καθόσον μεγαλώνουν, έχουν ειδικές ανάγκες, που συνδέονται με την ανάπτυξη. Επίσης έχουν διαφορετικές ψυχολογικές ανάγκες από τους ενηλίκους. Τα ορμονικά προβλήματα επιδρούν στην σωματική και σεξουαλική ανάπτυξη, και είναι καθοριστικά για την φυσική και συναισθηματική καλή κατάσταση του παιδιού.

Τα ενδοκρινολογικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος στην παιδιατρική είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που θα αντιμετωπίσει ένας ενδοκρινολόγος ενηλίκων. Για τον παιδίατρο είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί να αντιμετωπίσει ορμονικά προβλήματα, όπως προβλήματα ανάπτυξης, διαβήτη, προβλήματα εφηβείας, και να μπορεί να τα συσχετίσει με άλλα γενικά προβλήματα υγείας.

Ειδική εκπαίδευση στα θέματα αυτά, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, για έναν παιδίατρο, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα υπέρ των μικρών ασθενών, οδηγώντας σε γρήγορη διάγνωση.