ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ελενα Ορφανού

Είναι υψίστης σημασίας η παιδιατρική φροντίδα των νεογνών και ειδικότερα αυτών που έχουν γεννηθεί πρώορα ή με κάποια προβλήματα.

Οι νεογνολόγοι που έχουν εκπαιδευτεί σε νεογνολογικές μονάδες, μακροχρόνια σε μεγάλες μονάδες με υψηλό επιστημονικό κύρος, πολλές φορές τα νεογνά θα παρουσιάσουν διαφορετικής βαρύτητας προβλήματα, που θα πρέπει να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο από άλλες ηλικίες και η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι επείγουσα και αποτελεσματική.

Ετσι εξασφαλίζεται η σωστή επιβίωση και φροντίδα των νεογνών και η μετέπειτα ασφαλή παρακολούθηση στο σπίτι.

Τα νεογνά επίσης χρειάζονται κάποιες φορές χειρισμούς, που προϋποθέτουν ιδιαίτερη εκπαίδευση.