παιδιατροσ νεογνολογοσ

Ελενα Ορφανού

Η παιδιατρική είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τις καταστάσεις που επηρεάζουν τα νεογνά, τα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.

Είναι ένα μεγάλο κι ευαίσθητο πεδίο της ιατρικής, που περιλαμβάνει ο,τιδήποτε, από ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι η νεογνολογία, έως την παιδιατρική που παρέχει υπηρεσία στο νοσοκομείο και όπως και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η παιδιατρική στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός παιδιού σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται.

Σκοπός του είναι να μηδενίσει τα αρνητικά αποτελέσαματα της νόσου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να καταφέρει τα παιδιά να ζουν φυσιολογικά και χαρούμενα με όλες τις δεξιότητες τους.


Πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα γνώσης σε πολλά διαφορετικά πεδία της ειδικότητας, όπως επίσης και εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία, στοιχεία που θα εγγυηθούν την άριστη παροχή υπηρεσίας στους μικρούς ασθενείς.

Ο παιδιατρικός ασθενής πολλές φορές χρειάζεται άμεση διάγνωση και θεραπεία, λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας του οργανισμού στην μικρότερη ηλικία. Ο γιατρός καλείται να εγγυηθεί την ακρίβεια της διάγνωσης και της γνώσης, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της αντιμετώπισης και της θεραπείας.

Η προσέγγιση πρέπει να διακρίνεται από άνεσηφροντίδα και στοργή σε περίσσεια, για τις ευαίσθητες ηλικίες, που βρίσκονται σε επίσης ευαίσθητη κατάσταση όταν νοσούν.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε το παιδί σε καμμία περίπτωση να μην υποστεί οποιοδήποτε ψυχολογικό τραυματισμό, που θα μπορούσε να ενοχλήσει τον ψυχισμό του στο μέλλον.

Η βελτίωση της κατάστασης του μικρού ασθενούς είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή της καλής παιδιάτρου όπως και η εξασφάλιση μιας όμορφης διαβίωσης (σωστή διατροφή – υγιεινές συνθήκες διαβίωσης – βελτίωση πνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων).