Η προσέγγιση μας

Η παιδιατρική είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τις καταστάσεις που επηρεάζουν τα νεογνά, τα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους. Είναι ένα μεγάλο κι ευαίσθητο πεδίο της ιατρικής, που περιλαμβάνει ο,τιδήποτε, από ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι η νεογνολογία, έως την παιδιατρική που παρέχει υπηρεσία στο νοσοκομείο και όπως και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Παιδίατρος – Νεογνολόγος

Η παιδιατρική είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τις καταστάσεις που επηρεάζουν τα νεογνά, τα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.